Ziek | Beter melden

Wat verwachten wij dat u doet bij het ziek of beter melden van uw kind?

Indien uw kind ziek is dan moet u dat op de eerste schooldag tussen 8.00 – 8.25 uur telefonisch aan ons doorgeven. Bel ons op 020-6961238.

Als uw kind beter is dan willen wij dat graag zo snel mogelijk weten. Dit kunt u via de e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.