Identiteit

Op onze school staat ‘Heb uw naaste lief als jezelf en God boven alles’ aan de basis van ons onderwijs. Op onze school zie je dat kinderen geliefd zijn als individu, maar ook als onderdeel van de maatschappij. Wij leren onze kinderen dat het om meer gaat dan alleen hun eigen eer.

Onze leerkrachten werken graag op onze school. Vanuit liefde voor God bieden leerkrachten een veilige en liefdevolle basis voor kinderen. De leerkrachten op onze school staan sterk in hun identiteit. Kinderen worden op school gevoed vanuit een Evangelische benadering. We leren ze vanuit deze benadering naar de wereld te kijken. Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving en maken dat zichtbaar in onze school. Het gemeenschapsgevoel speelt hierbij een belangrijke rol. Kinderen sluiten waardevolle vriendschappen. Ze leren over goed burgerschap en dat ze onderdeel zijn van een collectief. Er zijn maar liefst 28 nationaliteiten op onze school!

Wij hebben een positieve uitstraling in Amsterdam Zuid-Oost. Ouders zijn bereid om naar onze school te reizen en kiezen bewust voor onze vorm van onderwijs.