Onze missie en visie

Missie Morgenster

Wij geloven in de God van de Bijbel. Jezus is ons grote voorbeeld, Hem willen wij volgen. We willen elkaar liefhebben zoals Hij ons lief heeft. Hierin willen wij ons laten leiden door de Heilige Geest. We zien kinderen, in al hun verscheidenheid, als geliefde en zeer waardevolle kinderen van God. Daarom willen we het best mogelijke onderwijs verzorgen voor kinderen uit Amsterdam en omstreken en hen maximaal voorbereiden op de maatschappij.

Onze misse vatten wij samen in het motto ‘De wereld wacht op jou’.

Vanuit onze missie hebben wij de volgende

Visie op identiteit

 1. Persoonlijke relatie met Jezus

Medewerkers hebben een persoonlijke en zichtbare relatie met Jezus. Van dááruit doen zij hun werk. We hebben het verlangen dat ook de kinderen een relatie met Jezus opbouwen. Daarom leren wij ze wie God is en welke plaats Hij in hun leven in mag nemen.

  1. Gezag van de Bijbel voor ons leven (wat doe je met je geloof)

We erkennen het gezag van de Bijbel over ons leven. Dit betekent dat we de keuzes die we maken zoveel mogelijk maken binnen de bedoeling die God voor ons leven heeft. Ook rusten we de kinderen toe om vanuit deze basis zelf persoonlijke keuzes te maken.

  1. Missionair karakter

Jezus is de Redder en daarmee de Hoop van deze wereld. Deze boodschap van Hoop willen wij verkondigen in deze wereld door zichtbaar te zijn in onze wijk en ons te verbinden met de mensen die daar wonen. Maar ook door Jezus liefde zichtbaar te laten zijn in ons gedrag, onze houding en de dingen die we zeggen naar externen. Ons doel is dat kinderen ook zelf willen en kunnen getuigen van Jezus.

  1. Gods leiding in de school

Het samen zoeken naar Gods leiding en samen ons geloof beleven heeft een centrale plek in het team-zijn. Bidden en aanbidden is in diepe verbinding staan met God; een noodzakelijke en leven gevende communicatie. Wij willen ons werk doen vanuit Gods leiding.  Wij stellen ons, door als team in gebed te gaan, open voor de leiding van de Heilige Geest.