Schooltijden

Alle kinderen van de Morgenster gaan naar school van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14:15 uur.
De kinderen eten tussen de middag onder leiding van hun groepsleerkracht, daarnaast spelen zij een half uur buiten onder leiding van overblijfouders.

Bijna alle kinderen blijven tussen de ochtend en middag op school: zij krijgen dan tussenschoolse opvang.
Als uw kind hier geen gebruik van maakt dan is het de bedoeling dat uw kind naar huis gaat. Uw kind wordt dan direct na de pauze van de betreffende groep weer op school verwacht.