Onze missie en visie

Het is onze missie dat ieder kind een persoonlijke relatie met God krijgt en vanuit die positie de verworven kennis inzet in onze maatschappij. Voor een kind is dit wat ons betreft de beste voorbereiding op de toekomst. Daarom luidt ons motto: Leren Leven in het Licht.

De Morgenster onderscheidt zich van andere scholen doordat het hele team en het grootste deel van de ouders (minimaal 95%) de volgende uitgangspunten onderschrijft en toepast in het persoonlijk leven:

• We benadrukken de persoonlijke relatie met God;
• We erkennen het gezag van de bijbel voor ons dagelijks geloof en ons dagelijks leven;
• We onderschrijven de noodzaak het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in woord en daad.

Deze uitgangspunten vormen het hart van ons onderwijs en bepalen in grote mate de omgang met elkaar, de sfeer in de school en zijn de basis van ons pedagogisch handelen.