Jaarplanning

Voor ouders van kinderen op De Morgenster geldt dat de actuele jaarkalender in Parro staat.
Het algemene overzicht vindt u in het volgende jaaroverzicht:

Jaaroverzicht 2022-2023 versie website