Welkom in groep 7Als je in groep 7 zit, dan is dat natuurlijk best spannend. Het is niet voor niks dat er een boek is geschreven met de titel: ‘Overleven in groep 7!’. Het is een jaar waarbij er veel nieuwe dingen op je pad komen: Kamp, Cito’s en adviesgesprekken. Om je hierbij zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Je behoort namelijk tot de oudste groepen van de school, en er wordt steeds meer zelfstandigheid van jou verwacht.

Om prettig met elkaar te kunnen werken gaan we in de klas een aantal afspraken maken.
De afspraken zijn gebaseerd op de 3 kenwaarden van onze school: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

* Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dat betekent dat je zelf aangeeft wanneer je iets niet begrijpt of wanneer je hulp nodig hebt. De juf geeft instructie, stuurt en coacht en geeft desgevraagd meer uitleg.

* Je zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de klas. Zowel verbaal of non-verbaal toon je respect voor andere kinderen en de leerkracht.

*Huiswerk is extra leertijd. In groep 7 is dit vier keer een half uur per week. Dit huiswerk doen we grotendeels digitaal op Muiswerk.
De leerlingen kunnen thuis inloggen en de leerkracht heeft inzicht in wat en wanneer de leerlingen thuis het huiswerk gemaakt hebben.
Ouders en leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het volledig en tijdig maken van het huiswerk.

Op donderdag wordt het huiswerk gecontroleerd. Als een leerling zijn huiswerk niet op tijd heeft gemaakt, krijgt u daar als ouders donderdagmiddag per mail bericht over.
Wij verwachten dan dat u uw kind stimuleert om in het vervolg zijn/haar huiswerk wel (op tijd) te maken.

*als leerkrachten willen wij samen met u gaan voor het belang van uw kind. Mocht u zich onbegrepen voelen of mocht er op een andere manier onduidelijkheid bestaan, dan willen we u vragen ons hier spoedig van op de hoogte te brengen. Kom even langs na schooltijd of stuur een (kort) mailtje om een (bel)afspraak te maken. Soms kunnen mails verkeerd begrepen worden, dus problemen lossen wij liever op middels een gesprek. Wij vinden het prettig om een goede samenwerking te hebben en maken graag tijd voor u, als dat nodig is.

Verder zijn er nog een aantal praktische punten:
- Gym is op Maandag. Gymkleren graag op deze dag meenemen naar school. Daarna weer mee naar huis, zodat u ze kunt wassen en de kapstok op school netjes blijft.
- Trakteren voor verjaardagen houden we graag gezond.
Er staan op internet heel veel leuke ideeën!
-Iedere dag gaat de agenda, die de kinderen gratis op school krijgen, mee naar school en weer mee naar huis. 's Morgens, aan het begin van de dag, leggen de leerlingen de agenda op hun tafel.
- Op maandag t/m donderdag staat meester Niels voor de klas.

We hopen op een heel goed en gezellig jaar met elkaar.
Iedere dag bidden we in de klas om Gods leiding en aanwezigheid hierin. Bidt u thuis met ons mee?

Een hartelijke groet,
Meester Niels

Laatste nieuwtjes van Groep 7

Vanaf nu ontvangt u wekelijks nieuws via de app PARRO of per mail.

01 maart 2018 | door de directie - Schoolbreed

lees verder

Nieuws van de directie 28 juni 2017

28 juni 2017 | door de directie - Schoolbreed

Over het zendingsproject, sporthelden en nog veel meer.

lees verder