Nieuws van de directie 29 november

29 november 2017 | door de directie - Schoolbreed

Toestemming voor foto?s, Sinterklaas, in gesprek met minister Slob van Onderwijs

 
Beste ouders, 

Fijn dat u betrokken bent bij uw kind op school en  dit weeknieuws leest! 

Brief over gebruik van foto’s op de site 
U heeft voor elk kind uit uw gezin een brief meegekregen over foto/filmgebruik op school. Het is voor ons als school fijn om foto’s op de site of de facebookpagina van school te kunnen zetten. Maar daar hebben we natuurlijk uw toestemming voor nodig. Daarom willen we graag deze week ALLE brieven weer terug. Wilt u hem alstublieft invullen en met uw kind meegeven? U vindt de brief ook in de bijlage.  

Preventief Gezondheidsonderzoek 5 jarigen 
Desbetreffende ouders hebben een brief gekregen van de GGD Amsterdam. Hierin zit een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.  
Vul de vragenlijst in en lever het in bij de leerkracht. 
Op woensdag 6 december, woensdag 12 en vrijdag 15 december 2017 komt de GGD op school voor uw zoon of dochter.  
Met onderstaande link kunt u een introductiefilmpje bekijken. Het filmpje is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.  
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/onderzoek-0/ 

Meten en wegen in groep 4 
Onze school doet mee aan het programma Jump-in.  
In groep 4 doet Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in het kader van Jump-in lengte en gewicht metingen. De doktersassistent haalt de kinderen in tweetallen uit de klas om de lengte en gewicht te bepalen. Alleen de jas en de schoenen moeten bij het onderzoek uitgetrokken worden. De kinderen krijgen de uitslag van de meting in een gesloten enveloppe mee naar huis. De ouders van groep 4 hebben hierover een brief gekregen. 

Stadspas scannen voor de ouderbijdrage op woensdag 
Raoul  van MADI zuid Oost komt niet meer op dinsdagen maar op woensdagen! Hij is er vanaf vandaag 29 november er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur. U kunt de stadspas van uw kind scannen en zo vrijstelling krijgen voor de ouderbijdrage. U hoeft dan dus geen ouderbijdrage meer te betalen. Ook als u vorig schooljaar dat al  heeft gedaan moet het dit schooljaar opnieuw.  

Directie in gesprek met minister Slob van Onderwijs 
Lerarentekort is een groot probleem, in het hele land, maar zeker ook in grote steden. Verder is de werkdruk ook een probleem. 
Minister Slob gaat vanmiddag in gesprek met directies uit de hele Randstad over deze problemen.   
We zijn blij dat minister Slob de tijd neemt en mensen uit het onderwijsveld uitnodigt. Wij vinden dit een erg belangrijk punt en  
gaan daarom als directie deelnemen aan dat gesprek met de minister. We willen goed onderwijs voor de kinderen op de Morgenster en ook voor alle kinderen in Amsterdam en daarom willen we onze zorgen met hem delen.  

Sport & Spel in de kerstvakantie 
Uw leerlingen (6-12 jr) kunnen In de kerstvakantie van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december tussen 13.00 -17.00 uur gratis meedoen aan leuke sport- en spelactiviteiten tijdens de Sport- en Funtoer in sporthal Gaasperdam. 
Van dinsdag 2 januari tot en met vrijdag 5 januari 2018 zijn kinderen van 6 tot en met 12 jaar welkom in sporthal Wethouder Verheij. 
Op woensdagochtend 3 januari zijn ook peuters en kleuters van 2-5 jaar welkom! Voor hen is er een aangepast programma. 
Informatie over dagen, tijden, dagprogramma’s, aangesloten verenigingen en aanmelden vindt u op  amsterdam.nl/sport-> evenementen en clinics -> Sport- en Funtoer. 
Groepen aanmelden 
Let op: aanmelden is verplicht voor groepen van meer dan vijf kinderen 

Event hoogbegaafde kinderen in de OBA 
Voor alle ouders met hoogbegaafde kinderen: in de bijlage vindt u info over 
Hb020 event in de OBA 
Datum: zaterdag 9 december 2017 
Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur 
Locatie: OBA  Bijlmerplein 393 Amsterdam 
Toegang: gratis 

Sinterklaasfeest-pakjesfeest 
Al jaren vieren we op onze school dit pakjesfeest met veel plezier. Bij ons komen er geen Sinterklaas en pieten. Wel wordt er een leuk verkleedfeest van gemaakt. Het kan zomaar gebeuren dat je ineens een juf in het kleuterlokaal met een mijter op ziet  Elk kind krijgt verder natuurlijk ook een cadeautje. De kinderen mogen op 5 december zelf  ook zeker verkleed op school komen. In de bovenbouw, groep 5-8,  maken de kinderen surprises voor elkaar en hoort daar ook een gedicht bij.  U kunt in de bovenbouwhal de prachtige surprises al zien, bijvoorbeeld een megabak (namaak) popcorn, een zwembad en een naaimachine. Wat een leuke creatieve ideeën zijn er uitgewerkt. Alle papa's en mama's die aangemoedigd en een handje geholpen hebben: heel erg bedankt. We maken er een gezellig feest van komende dinsdag.  

Celebration: LEEF JE GELOOF MET KERST! 
Donderdag 21 december vieren we onze jaarlijkse Celebration. En we vieren daar met elkaar dat Jezus meer dan 2000 jaar geleden naar de aarde kwam om onze Redder te zijn. We hebben een boodschap voor de wereld: dat geloof willen we delen! Dat willen we beleven: Leef je geloof.  
Alle kinderen van Twinkelster en de Morgenster zijn met hun ouders en opa's en oma's hartelijk welkom om dit feest te vieren. Alle kinderen gaan optreden en zij zien er nu al naar uit. Het wordt weer fantastisch. We verwachten u om half 5, dan gaan alle deuren op in de kerk aan de Molenkade 20 in Duivendrecht. Net als vorig schooljaar. Om 5 uur start het programma. Na alle optredens gaan we samen de viering voortzetten door met alle ouders en kinderen te eten! Reserveert u vast de avond?   

Hartelijke groeten, 

Yola Houtenbos en Alienke Meijer 
Directie EBS De Morgenster 

Reageer op dit bericht