Een nieuw jaar ligt voor ons.....

09 januari 2018 | door meester Ilco - 5

Eindelijk, eindelijk, eindelijk, de school is weer begonnen!!!Lieve kinderen, ouders en andere lezers,


Mede namens juf Pauline wil ik u/jullie allemaal een heel gezegend 2018 toewensen.

Ziek
Een behoorlijk aantal kinderen en ouderen, zijn in de maanden december en januari ziek geworden. Dat ziek zijn is ook mijzelf ten deel gevallen; een maagontsteking hield mij een week in bed en zeker 2 weken was ik nauwelijks in staat om te eten. Gelukkig ben ik wel weer gezond gestart afgelopen maandag.

Vakantie
De kimderen hebben in de afgelopen weken veelal van harte lust kunnen genieten van het vrij zijn, van het uitslapen, van leuke dingen doen met papa of mama, van eindeloos spelen met vriendjes of vriendinnetjes of van een leuk logeerpartijtje.

School
Nu de school weer begonnen is, is het verstandig voor de kinderen om weer snel aan het schoolritme gewend te zijn; Op tijd naar bed, op tijd er weer uit, vaste tijden voor het huiswerk; voor muiswerk, voor Topo en voor lezen.

Cito toetsen
Elk jaar zijn er 2 momenten waarop de Leerling Volg Systeem toetsen van Cito worden afgenomen, nl. in januari en in mei. Maandag a.s. beginnen we met de eerste toetsen en dan zullen er elke dag 1, 2 of 3 toetsen worden afgenomen. Sommige toetsen zijn kort, anderen wat langer. Er worden toetsen schriftelijk gemaakt en anderen weer op de computer.
Het is niet nodig om speciaal hiervoor te oefenen. Om goed te kunnen presteren is het wel van belang dat er in deze periode rust is rondom het kind. Goed uitgerust presteert een kind beter dan als het vermoeid is. Een goed ontbijt is ook prestatieverhogend.
Fijn als u in deze periode uw kind eens vraagt hoe het gegaan is met de toetsen!

Taaltrip Stadhuis van Amsterdam/Stopera
Dinsdag 16 januari a.s. gaat groep 5 op Taaltrip naar het Stadhuis van Amsterdam.
Voor deze trip zijn we nog op zoek naar ouders die meewillen.
We vertrekken om 09.15 uur en zijn om ongeveer 12.45 uur weer terug op school.
Als u wilt en kunt meegaan, dit graag melden bij juf Pauline.

Hartelijke groeten,

Juf Pauline en Meester Ilco

Reageer op dit bericht