Kidsflits maart - mei

10 mei 2017 | door de directie - 4

Een terugblik en vooruitblik!

 Beste ouders en kinderen!

Het is weer eventjes geleden, maar bij deze weer een mooie nieuwe Kidsflits! We gaan eerst even terugblikken naar de afgelopen tijd en daarna gaan we vooruitzien naar wat komen gaat.

Terugblik
Koningsspelen
Voor de mei-vakantie hebben we als school de Koningsspelen gevierd! En wat was het leuk! Het begon s morgens vroeg al bij de deur, toen de kinderen één voor één in het oranje de klas binnen kwamen. Heel groep 4 was oranje gekleurd! Al snel begonnen we aan alle leuke spellen! Het was best fris, maar de kinderen leken nergens last van te hebben. Vol enthousiasme hebben ze zich vermaakt! Het was een geslaagde dag!

Celebration
Wat was het leuk!! Twee weken voor de Celebration gingen we in de klas het lied 'Wie ben jij?' oefenen. Maar blijkbaar konden de kinderen dit lied niet vaak genoeg zingen, want bij velen werd het ook thuis dagelijks gezongen! Was het lied bij u in huis ook regelmatig te horen?'
De kinderen vonden het best spannend om voor zoveel mensen op te treden. Maar wat hebben ze het goed gedaan! Alle groepen overigens! Het was een mooi feestje!

WhatsApp
Een poosje geleden zijn alle ouders uitgenodigd voor de WhatsApp groep van groep 4. Het doel hiervan is om jullie op de hoogte te brengen van hetgeen er in de klas gebeurd en wat uw kind op dat moment aan het leren is. Zo kunt u er thuis met uw kind op doorpraten!
Daarnaast geven veel ouders aan te willen helpen in de klas of bij excursies. Dmv de app kunnen we u snel en eenvoudig om hulp vragen!

Vooruitblik
Meester Bertus
Vanaf 11 mei zal meester Bertus elke donderdag voor de groep staan. Dit in verband met de taken die juf Christine buiten de groep heeft. Zij zal zich bezig houden met de Taallessen die schoolbreed gegeven worden en gaat daarnaast kijken hoe de kinderen op school nog beter de Nederlandse taal kunnen gaan beheersen!

Cito
Vanaf 15 mei beginnen de cito-weken weer! De kinderen zullen in drie weken de E4-toetsen maken van de vakken:
- Rekenen-wiskunde (Met name verhaaltjessommen, maar ook 65= 25+...)
- Rekenen- basisbewerkingen (Kale sommen, zoals 65+7)
- Begrijpend lezen
- Technisch lezen
- Spelling
- Woordenschat

Wilt u hier thuis nog even extra voor oefenen met uw kind? Op de volgende website staan (soortgelijke)oefeningen die ook in de cito-toetsen gevraagd worden:
https://leestrainer.nl/toets4/

Spelling
De volgende maanden zal ik op de pagina van groep 4 ook de woorden toevoegen die we in de spellinglessen behandelen. Zo weet u thuis ook wat uw kind op school leert! Dit vindt u op deze pagina onder het kopje'Spelling woorden'
Het is aan te raden deze thuis ook met uw kind te oefenen! Mocht u bijvoorbeeld met uw kind ergens wandelen kunt u ondertussen even aan uw zoon/dochter vragen om een woord te spellen. Zo is uw kind onbewust spelling aan het oefenen!

SOPA
Het nieuwe thema van Samen op Aarde, onze wereld-oriëntatie methode, gaat over Polen en Planeten! Mocht u een keer een reis door de ruimte gemaakt hebben, dan bent u van harte welkom om een gastles te geven!!

Artis
Aansluitend bij de thema's van SOPA zullen we 31 mei met de groepen 3-4 naar Artis gaan!! We zullen hier met het openbaar vervoer naartoe gaan. In het park gaan we in groepjes van 5/6 kinderen alle dieren bewonderen. Wilt u als ouder graag nog een keer naar Artis en vindt u het leuk om met een groepje door het park te gaan, dan bent u van harte uitgenodigd om mee te gaan! Voor de kaartjes wordt gezorgd! We zullen rond 09.00 uur vertrekken en rond 13.30 uur weer op school aankomen. Wilt u zo spoedig mogelijk laten weten als u graag mee wilt?

Met vriendelijke groet,
Juf Monique en juf Christine

Reageer op dit bericht