kidzfliz van februari 2017

31 januari 2017 | door juf Mayra - 3

Lieve ouders,

We zijn gestart met de cito toetsen. De kinderen weten al erg veel en werken keihard.

We werken al in kern 7 over het woord schip. We leren allerlei scheepstermen zoals dek, roer en ruim. Ook lezen we het verhaal van Tijs die een schat verstopt in zijn schip.

Ook leren we dat alle zinnen en namen beginnen met een hoofdletter.

Maandag 6 februari gaan we daarom een dagje naar het Scheepvaartmuseum. We gaan daar in een echt schip kijken en ook in het museum. Als kinderen het leuk vinden mogen ze die maandag verkleed als matroos, piraat of schipper naar school komen.

We rekenen veel met stapjes of sprongen van 1, 2 en 5. Soms zelfs van 10. Dit kunt u thuis ook oefenen door echt te springen. Veel tellen is heel belangrijk.

Graag ook nog even de aandacht voor de rekenschriften van Wizwijs die de kinderen uit hebben. In die schriften staat veel informatie voor ouders achterin. Bewaar de schriften zodat u uw kind de sommen hetzelfde kunt uitleggen als wij dat doen op school.


Hartelijke groeten van de juffen van groep 3!

Reageer op dit bericht