kidzflitz van oktober 2016

02 oktober 2016 | door juf Mayra - 3

 Beste ouders,
Lezen in groep 3
In kern 1 heeft uw kind het volgende geleerd:
• Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
• Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en
Aan de hand van deze woorden heeft uw kind de letters geleerd. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!
Klanken
Sommige kinderen ontdekten in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord werd aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze hebben ook de klanken van de andere letters ontdekt: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen was het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

Wij zijn nu een week gestart in kern 2. In deze kern 2leert uw kind:
• Letters: t – n – b – oo – ee
• Woorden: teen - een - neus - buik - oog
De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.
Hakken en plakken
Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

Huiswerk
Volgende week krijgen de kinderen extra leeshuiswerk mee voor in de vakantie. Dit bestaat uit woordrijtjes en/of een leesboekje. Het is de bedoeling dat u uw kind dagelijks helpt met het huiswerk.

Tot zover het nieuws van deze groep.

Groeten van juf Mayra, juf Hedwig en juf Erna
Reageer op dit bericht