kidzflitz van Juni 2017

09 juni 2017 | door juf Mayra - 3

 
Lieve ouders,

Heeft u ook zo genoten van de pinkstervakantie? We zijn alweer in de laatste periode van het schooljaar beland. Wat gaat de tijd toch snel, vindt u ook niet? Een schooljaar is zo weer voorbij.

Pinksteren
De afgelopen weken voor de vakantie hebben we de verhalen over hemelvaart en Pinksteren behandeld. Deze week gaan we daar over door. De kinderen zullen ook een toets over Hemelvaart en Pinksteren krijgen. Wat fijn dat we kracht mogen ontvangen van de Heilige Geest!

Lezen
Groep 3 is voor de meivakantie gestart in kern 10. In deze kern heeft uw kind vooral woorden met twee lettergrepen geoefend. Uw kind heeft ook geleerd hoe ze woorden als ‘moe-der’, ‘ge-luk’, ‘eer-lijk’, ‘bui-ten’, ‘ver-haal’, ‘schat-tig’, ‘schui-ven’, ‘be-doel’ en ‘hel-ling’ moet lezen. Uw zoon of dochter heeft lettergrepen ontdekt, die ook wel ‘stukjes van woorden’ worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw, uw worden geoefend, woorden als plant en straat zijn aan de orde gekomen.
Ook hebben de kinderen kennis gemaakt met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij was ‘verzamelen, museum en tentoonstelling’.

Binnenkort starten we met kern 11. Het thema van deze kern is ’Mijn lievelingsboek’. In de klas worden er dan verschillende soorten boeken gepresenteerd. Ook worden kinderen in deze kern gestimuleerd om zelf verhalen te verzinnen. U mag uw kind de komende weken aanmoedigen om een lievelingsboek mee naar school te nemen. Uw kind zal de mogelijkheid krijgen om dit boek te laten zien of te presenteren.

Artis
'Samen op aarde' is onze methode Wereldverkenning. Groep 3 is bezig met het thema 'over de polen en planeten'. Wij hebben daarom in Artis een les gehad in het planetarium. De kinderen hebben veel geleerd over de ruimte en planeten. We hebben genoten van de zeedieren en overige dieren van het park. De kinderen hebben een leuke en leerzame excursie gehad. Fijn dat de moeder van Ifé is mee geweest om de kinderen te begeleiden. Bedankt lieve moeder! Zonder u was dit uitje niet mogelijk geweest.

Schoolreisje
Op 19 juni gaan we op schoolreisje. Wilt u bidden voor bescherming en een fijne tijd?

Tot zover het nieuws van groep 3!

Groeten, Juf Mayra, juf Erna en juf Hedwig

Reageer op dit bericht