Kidzflitz oktober 2017

08 oktober 2017 | door juf Mayra - 3

 Lieve ouders,
 
Graag wil ik u wat informatie geven over het leesonderwijs. Op de Morgenster werken we al een een aantal jaar met de Veilig Leren Lezen methode. Daarvan zijn er twee versies: de 2e maanversie en de Kim-versie. 
 
Op onze school gebruiken we de 2e maanversie. 
Beide werken met kernen, waarin uw kind telkens andere letters leert en waarin specifieke lettercombinaties en klanken centraal staan. 
 
Elke kern heeft een thema, dat geïntroduceerd wordt met behulp van een ankerverhaal. Uw kind begint met kern 1 en er wordt afgesloten met kern 12.
Op het moment van schrijven van deze kidzflitz is uw kind bezig in kern 2.
 

Kern 2: t – n – b – oo – ee

In deze kern leert uw kind de letters: t – n – b – oo – ee en de woorden: teen - een - neus - buik - oog.
De letters i - m - r - v - s – aa - p – e van kern 1 zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.
 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.
 

Niveau zon

Kinderen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn) oefenen het lezen van:
eenvoudige samengestelde woorden zoals zakdoek;
woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje.
 

Waardering

Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.
Om thuis te kunnen lezen hebben we een aantal boekentips die aansluiten bij kern 2. De kinderen kunnen deze thuis lezen om te oefenen.
Zelf lezen niveau maan
Voor niveau maan raden we de volgende boeken aan:
raak, Ina Hallemans (makkelijk lezen) ISBN 978.90.487.1903.7
mik, sik, saar, vis, Andrea Kruis (makkelijk lezen) ISBN 978.90.487.1906.8
aap, kip, vis, fotoboek (makkelijk lezen) ISBN 978.90.487.1909.9
ik mis aap, Tineke Meirink ISBN 978.90.487.1901.3
ik vaar, Marjolein Pottie ISBN 978.90.487.1904.4
aap aan de haak, Monique van der Zanden en Heleen Brulot ISBN 978.90.487.1907.5
 

Zelf lezen niveau zon

Kinderen die iets meer uitdaging willen, werken op school uit zon-materialen.  Voor thuis raden we voor hen de volgende boeken aan: 
een mop is top!, Annemarie Bon en Mieke Driessen ISBN 978.90.487.1902.0
lol met pap, Ruben Prins en Marja Meijer ISBN 978.90.487.1905.1
kim en de vaas, Bas Rompa ISBN 978.90.487.1908.2
 

Voorlezen

Natuurlijk is het ook heerlijk aan uw kind voor te lezen. Hieronder staat een selectie van een aantal boeken die veel kinderen erg leuk vinden.
De klok en de tijd hoe? Wat? Waarom?, Angela Weinhold ISBN 9789044725285
De Kleine Prins / Planeet van de tijd, Christine Féret-Fleuryn ISBN 9789077330227
Waar is Kik?, Martine Letterie en Marjolein Pottie ISBN 978.90.487.1910.5
Zoek in de bibliotheek ook eens naar de leesseries bij Veilig leren lezen, of kijk samen met je kind bij onze kinderboeken (AVI-niveau Start)!
 

Leerzame spelletjes

Als laatste hebben we nog tips voor spelletjes voor thuis. Zo leert leert uw kind spelenderwijs de nieuwe letters en woorden. 
Het spel heet: “wie maakt de meeste woorden?”: een leuk spel met de letters die uw kind al kent. Maak letterkaartjes van stukjes karton van twee bij twee centimeter. Schrijf op elk kaartje een letter. Leg de kaartjes met de achterkant naar boven op tafel. Geef iedere speler pen en papier. Pak een zandloper of eierwekker. Het spel kan nu beginnen.
Een kind mag vijf letters omdraaien. Als daar geen klinker bij is, mag het extra kaartjes omdraaien totdat i, aa , e, ee, of oo gevonden is. Laat uw kind de letters benoemen. Draai daarna de zandloper om of stel de eierwekker in op drie minuten. Geef de spelers de opdracht zo veel mogelijk woorden op te schrijven. Als de tijd om is, stopt iedereen met schrijven. De spelers wisselen nu hun blaadjes uit. Ze lezen en beoordelen elkaars woorden. Ieder goed woord is een punt waard. Hoeveel woorden kunnen de spelers binnen de gegeven tijd maken?
En als uw kind meer uitdaging aankan ( niveau zon) dan kunt u het volgende doen:
Vraag je kind een zo lang mogelijk woord te bedenken en schrijf dit zelf op. Bijvoorbeeld: voetbalveld. Alle spelers proberen nu zo veel mogelijk nieuwe woorden te maken met dit woord (voetbal, veld, bal, voet, lat, bol, enzovoorts). Wie maakt de meeste woorden? Wissel het bedenken van woorden af.
 
Nou, dat was het voor nu. Ik wens u allen een fijne en leerzame tijd toe.
Ook namens de andere juffen van groep 3.
 
Met vriendelijke groeten, 
 
juf Mayra
 

Reageer op dit bericht