Adressen

Evangelische Basisschool de Morgenster

Holendrechtplein 42

1106 LP  AMSTERDAM ZUIDOOST

Tel: 020-6961238

info@ebsdemorgenster.nl

www.ebsdemorgenster.nl

 

Directie

Yola Houtenbos en Alienke Meijer
Holendrechtplein 42
1106 LP Amsterdam Zuid Oost
directie@ebsdemorgenster.nl
 

Bestuur

Bestuur Stichting Evangelische Basisscholen

p/a Holendrechtplein 42

1106 LP Amsterdam Zuidoost

bestuur@ebsdemorgenster.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

MR Stichting Evangelische Basisscholen

p/a Holendrechtplein 42

1106 LP Amsterdam Zuidoost

mr@ebsdemorgenster.nl

 

Ouderraad

ouderraad@ebsdemorgenster.nl
 

Vertrouwenspersoon klachtencommissie

vertrouwenspersoon@ebsdemorgenster.nl
 

Absentie van een leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, is er vaak geen vervanging beschikbaar. Helaas zijn we dan genoodzaakt de kinderen van de betreffende groep een dag thuis te laten blijven. Uw kind krijgt hierover bericht via Parro. Er bestaat dan geen mogelijkheid uw kind op school op te vangen.


Aanmelding van nieuwe leerlingen

Voor het aanmelden van kinderen die vier jaar zijn krijgt u een inschrijfformulier van de Gemeente Amsterdam. Daarop staat in welke periode u uw kind kunt aanmelden bij de school van uw keuze. Als uw kind bij ons is aangemeld krijgt u een schoolaanmeldingsformulier. Nadat u dit formulier heeft ingeleverd krijgt u een uitnodiging voor u en uw kind voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over uw motivatie om uw kind op de Morgenster te plaatsen en de wederzijdse verwachtingen. Dit gesprek is bepalend voor het doorgaan met de toelatingsprocedure. Tevens wordt samen met u een vragenlijst over uw kind ingevuld met als doel het beter te leren kennen.
Wij vragen tijdens de toelatingsprocedure informatie over de ontwikkeling van uw kind bij het kinderdagverblijf of de voorschool en bij de GGD.
Uw kind kan pas op school starten als het zindelijk is. Het is ook erg fijn als uw kind zelfstandig naar het toilet gaat. We raden u aan dit thuis te oefenen. 
 

Andere redenen waarom lessen kunnen uitvallen

Soms gebeurt er iets waardoor de lessen onverwacht moeten uitvallen: een calamiteit. In dat geval beslist de directie wat er moet gebeuren. Het belang van de kinderen staat daarbij altijd voorop.
Zo kan ’s morgens blijken dat de verwarming het niet doet en de school steenkoud is. In dat geval moeten de kinderen weer mee naar huis genomen worden, omdat het onverantwoord is om een hele dag in de kou te zitten. Een ander voorbeeld is een weeralarm van het KNMI. Als er code oranje is mag u als ouder zelf beslissen of u het verantwoord vindt om uw kind naar school te sturen. Uiteraard wordt wel verwacht dat u het aan school laat weten dat uw kind thuisblijft. Als er code rood is op het moment dat de school start sluit de school en moet u uw kind thuis houden. Wordt code rood gegeven voor het moment dat de school uit zal gaan dan gaan alle kinderen eerder naar huis. Bij bijzonderheden sturen wij altijd een bericht via Parro.